Język mówiony, język pisany – którym prezentować?

Niektóre osoby przygotowujące prezentację lub przemówienie zaczynają od wzięcia kartki i napisania pierwszego zdania, a potem kolejnych. To zły pomysł. Po pierwsze dlatego, że na tej pierwszej kartce powinny się znaleźć notatki na temat słuchaczy i celu wystąpienia. Po drugie – pisanie słowo po słowie da ci tekst poprawny, ale niepodobny do żywej mowy.

Czytaj dalej